نرم افزار کلینیک و درمانگاه


19 Jun
19Jun

نرم افزار کلینیک ونرم افزار درمانگاه از یک هسته اصلی مشابه تشکیل شده اند اما در تعداد و گستردگی ماژول ها کاملا متفاوتند.

نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک برای مراکزی طراحی شده است که از چندین زیر بخش مانند درمانگاه و مطب ،  آزمایشگاه ، داروخانه ، دندانپزشکی و ... تشکیل شده باشد. که البته تعدد  زیربخش ها در مراکز مختلف متفاوت است و به تناسب زیر بخش های موجود، ماژول  های مرتبط به نرم افزار اضافه می شوند.

 و  اما نرم افزار درمانگاه . در واقع نرم افزار درمانگاه زیر مجموعه ای از نرم  افزار کلینیک و پلی کلینیک است. و برای مراکزی طراحی شده است که در آن ها  زیر بخش تعریف نشده است

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
This site was built using